Einaudi: Seven Days Walking / Day 6 - The Path Of The Fossils

作词:佚名

作曲:Ludovico Einaudi

所属专辑:Seven Days Walking(Day 6)

标签: 大提琴 古典 纯音乐 钢琴 小提琴 室内乐作品 重奏 三重奏 原创单曲 艺术音乐

歌词

此歌曲为纯音乐,请欣赏

展开