J.S. Bach: Goldberg Variations, BWV 988 - Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga

作词:无

作曲:Johann Sebastian Bach

所属专辑:Bach: Goldberg Variations

标签: 古典 纯音乐 钢琴 古典器乐独奏 变奏曲 钢琴独奏 艺术音乐

歌词

此歌曲为纯音乐,请欣赏

展开