بنی آدم (Clean)

作词:Dr. Shahrzad (Sherry) Sami,Emily Lazar,Chris Allgood,Aleks von Korff,Jonny Buckland,Kaushlesh ''Garry'' Purohit,Harcourt Whyte,Thomas Warren,M. Aryanpor,Lance Powell,Bill Rahko,Tyler Gordon,Alice Coltrane,Guy Berryman,Chris Martin,Daniel Green,Willchampion

作曲:Bill Rahko,Lance Powell,Jonny Buckland,Chris Allgood,Emily Lazar,Thomas Warren,M. Aryanpor,Tyler Gordon,Dr. Shahrzad (Sherry) Sami,Kaushlesh ''Garry'' Purohit,Aleks von Korff,Harcourt Whyte,Alice Coltrane,Guy Berryman,Chris Martin,Daniel Green,Willchampion

所属专辑:Everyday Life (Clean)

标签: 酒吧 摇滚 英语

歌词

بنی آدم - Coldplay (酷玩乐队)

Lyrics by:Alice Coltrane/Chris Martin/Guy Berryman/Harcourt Whyte/Jonny Buckland/Will Champion

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار،

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی،

نشاید که نامت نهند آدمی

May there be peace and love and perfection

Throughout all creation through God

May there be peace and love and perfection

Throughout all creation through God

展开