Caislean Oir (Planet Heaven Mix)

作词:Ciaran Brennan,Maire Brennan

作曲:Ciaran Brennan,Maire Brennan

所属专辑:Macalla

标签: 欧美 新世纪 00年代 爱尔兰语 混音版 艺术音乐

歌词

@migu music@

Caislean óir - Clannad

Thart orainn

Re á lt geal san o í che

T á n fharraige ci ú in

Agus suaimhneas sa ghaoth

An fharraige chi ú in

Ina codladh sa ghaoth

Th í os sa ghleann an ghleann an cheo

Riocht na gr é ine i gcaisle á n ó ir

T á n fharraige ci ú in agus suaimhneas sa ghaoth

An fharraige chi ú in ina codladh sa ghaoth

Driocht a mheall na daoine roinn

Soilse geala i gcaisle á n ó ir

T á n fharraige ci ú in agus suaimhneas sa ghaoth

An fharraige chi ú in ina codladh sa ghaoth

Th í os sa ghleann an ghleann an cheo

Riocht na gr é ine i gcaisle á n ó ir

T á n fharraige ci ú in agus suaimhneas sa ghaoth

An fharraige chi ú in ina codladh sa ghaoth

Thart orainn

Re á lt geal san o í che

T á n fharraige ci ú in

Agus suaimhneas sa ghaoth

An fharraige chi ú in

Ina codladh sa ghaoth

展开