Theme From Harry Is Game(电影《Harry's Game》主题曲)

作词:Paul Brennan

作曲:Paul Brennan

所属专辑:Magical Ring

标签: 英语 安静 夜晚 电视剧 新世纪 凯尔特新世纪 艺术音乐

歌词

歌曲名 Theme from Harry's Game

歌手名 Clannad

作词:Paul Brennan/Ciarán Brennan

作曲:Paul Brennan/Ciarán Brennan

Imtheochaidh soir is siar

A dtainig ariamh

An ghealach is an ghrian

Fol lol the doh fol the day

Fol the doh fol the day

Imtheochaidh an ghealach's an ghrian

An Daoine og is a chail 'na dhiadh

Fol lol the doh fol the day

Fol the doh fol the day

Fol lol the doh fol the day

Fol the doh fol the day

Imtheochaidh a dtainig ariamh

An duine og is a chail ne dhiadh

Fol lol the doh fol the day

Fol the doh fol the day

展开