Zithande

作词:Z Mahloa,A Turest Swartz,K R Smith,S Attwell,J Sigauque,P Cohen

作曲:Z Mahloa,S Attwell,K R Smith,J Sigauque,A Turest Swartz,P Cohen

所属专辑:Nomvula

歌词

@migu music@

作曲 : Freshlyground

Abo Mjongeni bavaya nge Mercedes

Mna noCarolina siyakorobha

Asikhalazi! Sityisa aboo mamisa

Mna noCarolina siyasebenza

Bagqithile nabooMatiba

Ngoku bekusithiwa uzasisindisa

Kanti walile naye uThat Umbeke

Phofu mna noCarolina besimbona

Nabomadam basithathela phantsi, bathethela phezulu

Siyababona

Nama-owu ethu awas'khathalelanga, asphathel' ingculaza

Siyababona

Bagqithile nabooMahatma, ngoku bekusithiwa uzasisindisa

Kanti walile naye uMa Mariya, phofu mna noCarolina

Siyamxolela

Bamb' isandla sam, sibhabhe emafini

Mna noCarolina siyanicela

Yekan' ukuzicingela, mamela umaDlamini

Mna noCarolina, siyanimema

Bagqithile nabooVerwoerd, ngoku bekusithiwa uzasihlukumeza

Kanti walile nay' uPik Botha, phofu mna noCarolina

Besimbona

(The Mjongeni's are driving around in Mercedes

Me and Carolina we scrub the floors

We're not complaining

We're feeding the small mouths

Me and Carolina we are working

Gone by are the Matiba's

When we'd hoped that they would save us

And failed has That Umbeke

Although we saw him coming

And the madams they take us so low by speaking so high

But we see through them

And our boyfriends, they don't care about us

They bring us AIDS

We see through them

Gone by have the Mahatma's

When it was hoped they would save us

And failed has Mother Mary

Me and Carolina saw it coming

Hold my hand and may we fly in the clouds

Me and Carolina ask you to stop being so selfish

Listen

Me and Carolina we invite you

Gone by have the Verwoerd's

When it was said that they would destroy us

And failed has Pik Botha

But me and Carolina, we saw it coming)

展开