Siobhan Ni Dhuibhir

作词:None

作曲:None

所属专辑:Clannad

标签: 其他语言 民谣 散步 凯尔特民谣

歌词

歌曲名 Siobhan Ni Dhuibhir 歌手名 Clannad

作词:none

作曲:none

D irigh m ar maidin a tharraing chun aonaigh mh ir

A dh ol a cheannacht mar dh anfadh mo dhaoine romham

Bhuail tart ar a bhealach m shu mise s os a dh l

le si n n dhuibhir gur l mise luach na mbr g

A shi n n dhuibhir an miste leat m bheith tinn

Mo bhr n mo mhilleadh m miste liom t i gcill

Br inte muilte bheith scileadh ar ch l do chinn

Ach cead a bheith in iorras go dtara s oi abh cinn

A shi n n dhuibhir t bun agus barr mo sc il

Ar mhn an cruinne go dtug sise b ire l i

Le gile le finne le mais is le dh dtrian sc imh

nach mise trua mhuire bheith scaradh am rach l i

展开