【Baa Baa Black Sheep】07-4-分段教唱

作词:版权公开

作曲:版权公开

所属专辑:暖爸品冠经典英文儿歌弹唱:让宝宝爱上唱歌

标签: 英语 有声内容 网络课程 凡响原创 唱歌教学 免费 少儿

歌词

歌曲名 【Baa Baa Black Sheep】07-4-分段教唱

歌手名 品冠

作词:版权公开

作曲:版权公开

Baa baa black sheep have you any wool

Yes sir yes sir three bags full

One for the master one for the dame

And one for the little boy who lives down the lane

Baa baa black sheep have you any wool

Yes sir yes sir three bags full

展开